MIPS® – Riktigt säkra hjälmar

Utvecklingen runt design, funktion och säkerhet har gått relativt långsamt för traditionella hjälmar under de senaste decennierna. Efter 20 års forskning tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm togs teknologin med MIPS fram som är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och världsledande inom detta område. Häng med så berättar vi mer om vad MIPS® är och hur hjälmtekniken fungerar.

Smällar mot huvudet
En genomgång av statistik runt fallolyckor* visar att hjälmen vid många olyckor inte utsätts för en smäll rakt ovanifrån eller rakt ifrån sidan, utan snarare av en kraft snett fram- eller bakifrån. Detta kan leda till mer allvarliga skador på grund av rotationsaccelerationen som hjärnan utsätts för.

*Otte D, Chinn B, Doyle D, Mäkitupa S, Sturrock K And Schuller E. (1999). Contribution To Final Report Of Cost 327 Project , University Of Hannover.

Hemligheten bakom MIPS®

MIPS BPS är utformat för att addera ett skydd i hjälmen mot rotationsrörelser. Rotationsrörelser är en kombination av rotationsenergi (vinkelhastighet) och rotationskrafter (från vinkelacceleration). Denna rotationsrörelse resulterar i skjuvning och/eller töjning av vävnaden i hjärnan, vilket påverkar hjärnan och ökar risken för hjärnskador vid islag.

För att fånga upp denna kraft finns det i MIPS®-utrustade hjälmar ett lågfriktionsskal som kan rotera i förhållande till huvudet och forskning har visat att detta ger en minskning av den skadliga stöt som överförs till hjärnan.

MIPS®-teknologin efterliknar hjärnan

Den mänskliga hjärnan hålls på plats av en trögflytande ryggmärgsvätska som låter hjärnan förflytta sig något i skallen och denna dämpande rörelse skyddar hjärnan vid yttre våld. MIPS® är en unik teknik som syftar till att skydda hjärnan mot sneda slag genom att härma denna funktion och på så sätt minska de krafter som överförs till hjärnan.Huvudkomponenten i MIPS BPS är MIPS lågfriktionsskikt, vilket imiterar hjärnans eget skyddssystem och möjliggör en relativ rörelse mellan huvudet och hjälmen. MIPS BPS är utformat för att verka vid islag från samtliga vinklar, därav namnet MIPS vilket är en förkortning av Multi-directional Impact Protection System