Vårt ansvar

Vi strävar alltid efter att du ska vara nöjd  med våra produkter från oss på Team Sportia. Men vi vill också att du skall vara nöjd med oss som företag.  Vi vill bidra till ett bättre samhälle där vår påverkan på människor, djur och natur är så liten som möjligt.

Djurrättspolicy

Vår ambition är att alltid ta hänsyn till djurens rättigheter och vi strävar efter att dessa ska tillgodoses genom hela produktions- och leverantörskedjan.

Mulesingframtagen ull - Team Sportia tillåter inte användandet av mulesing vid framtagningen av merinoull ull.

Dun - Team Sportia accepterar inte att fjädrar och dun plockas från levande djur.

Päls - Team Sportia säljer inte produkter med äkta päls. För att tydligt vissa att vi står på djurens sida har vi anslutit oss till Djurens Rätts pälsfria lista.

Mer information om den pälsfria listan hittar du på www.djurensrätt.se.

Leverantörer & arbetsvillkor

Team Sportia är medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI). Som medlem i BSCI arbetar vi utifrån en gemensam uppförandekod som är baserad på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s konventioner om arbetsvillkor.

Uppförandekoden täcker bland annat följande områden:

  • Förbud mot barnarbete och tvångsarbete
  • Förbud mot diskriminering
  • Krav på att följa gällande lagar
  • Krav gällande hälsa och arbetsmiljö
  • Krav gällande miljö
  • Regler om löner och ersättning
  • Rätt till facklig anslutning

För mer information, se BSCI:s hemsida: www.bsci-intl.org

Miljö

Miljöbalkens mål - "att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö" - utgör grunden i vår strävan för en bättre miljö. Vi kräver därför att våra leverantörer alltid strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan genom hela produktionskedjan. Dessutom ska samtliga transportörer som anlitas vara certifierade enligt ISO 14001.

För att hålla oss uppdaterade om gällande EU:s kemikalielagstiftning ”REACH” är vi medlem i Swereas Kemikaliegruppen. Våra kemikaliekrav bygger på Kemikaliegruppens och Textilimportörernas kemikalieguide.

För mer information: www.kemikaliegruppen.se