Vårt ansvar

Vi strävar alltid efter att du ska vara nöjd  med våra produkter från oss på Team Sportia. Men vi vill också att du skall vara nöjd med oss som företag.  Vi vill bidra till ett bättre samhälle där vår negativa påverkan på människor, djur och natur är så liten som möjligt.

Sportkedjan Team Sportia består av fria handlare, och idag drivs ca 55 butiker av engagerade handlare runt om i landet. Alla butiker har sitt egna utvalda och unika produktsortiment, och tillsammans prioriterar vi leverantörer som arbetar aktivt med hållbarhet.

Djurrättspolicy

Vår ambition är att alltid ta hänsyn till djurens rättigheter och vi strävar efter att dessa ska tillgodoses genom hela produktions- och leverantörskedjan.

Mulesingframtagen ull – Team Sportia tillåter inte användandet av mulesing vid framtagningen av merinoull ull.
Dun – Team Sportia accepterar inte att fjädrar och dun plockas från levande djur.
Päls – Team Sportia säljer inte produkter med äkta päls. För att tydligt visa att vi står på djurens sida har vi anslutit oss till Djurens Rätts pälsfria lista.

Mer information om den pälsfria listan hittar du på www.djurensrätt.se.

Kemikaliegruppen

I textilindustrin används mycket kemikalier, som kan ha en negativ påverkan på miljön både i tillverkningsländerna och för konsumenten. Därför är vi också medlemmar i Kemikaliegruppen som drivs av RISE. Det är en kunskapsplattform där medlemsföretagen aktivt diskuterar och utbyter erfarenheter kring kemikalier, och ett sätt att hålla oss uppdaterade om det senaste på kemikalieområdet vad gäller såväl lagkrav som annan information. Med medlemskapet i Kemikaliegruppen i ryggen kan vi ställa relevanta kemikaliekrav på våra leverantörer.

Leverantörer och arbetsvillkor

Team Sportias leverantörer förpliktar sig att efterleva gällande arbetsrättslagar och arbetsmiljölagstiftning i tillverkningslandet samt Business Social Compliance Initiative (BSCI).

Denna uppförandekod täcker bland annat följande områden:

– Förbud mot barnarbete och tvångsarbete
– Förbud mot diskriminering
– Krav på att följa gällande lagar
– Krav gällande miljö
– Regler om löner och ersättning
– Rätt till facklig anslutning


För mer information, se BSCI:s hemsida: www.bsci-intl.org

Miljö

Miljöbalkens mål – ”att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö” – utgör grunden i vår strävan för en bättre miljö. Vi kräver därför att våra leverantörer alltid strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan genom hela produktionskedjan.

Team Sportias leverantörer  förpliktar sig att säkerställa att material och produkter som levereras uppfyller gällande miljö- och kemikalielagstiftning, såväl nationell som tillämplig internationell sådan. Leverantören förpliktar sig särskilt att efterleva av Textilimportörerna och SWEREA IVF vid var tid antagen kemikalieguide.