Team Sportia kliver in som huvudsponsor för Lindingöloppet MTB & Lidingöloppets Vårhelg

02 juli 2015

Sedan 2010 har Team Sportia samarbetat med En Svensk Klassiker. Nu utvidgar man sin satsning på konditionsidrott genom att gå in som huvudsponsor för Lidingöloppet MTB & Lidingöloppets Vårhelg. Som en del i sponsorskapet hoppas Team Sportia bland annat kunna bidra till att utveckla Vårhelgen och locka nya deltagare från hela landet. Avtalet börjar gälla den 1 september 2015 och sträcker sig över 5 år.