Återkallelse av cykelmodeller från Peak Cycle

23 augusti 2016Viktig varningsinformation från Team Sportia-koncernen. Återkallelse av cykelmodeller från Peak Cycle sålda via Sportex under 2008 och 2009.