Medlemsvillkor

Team Sportias kundklubb Sportklubben är till för dig som gillar sport, som vill ta del av de senaste nyheterna och få förmånliga erbjudanden som passar just dig.

Sportklubbens utgivare är Team Sportia AB som också ansvarar, utvecklar och förvaltar Sportklubben. Nedanstående villkor omfattar alla Team Sportia butiker i Sverige.

Vår hantering av medlemmars personuppgifter

Våra kunders integritet är viktigt för oss på Team Sportia och som medlem i Sportklubben behandlar vi personuppgifter om dig. Denna behandling är begränsad till sådana uppgifter och åtgärder som är nödvändiga för att tillhandahålla medlemskapet, bonussystemet och de övriga förmåner vi tillhandahåller dig som medlem.

I vår integritetspolicy har vi beskrivit vad vi gör och hur, samt hur länge dina uppgifter sparas och till vilket ändamål. Läs gärna policyn för fullständig information samt hur du kan kontakta oss frågor om vår hantering av dina personuppgifter.

Medlemskapet är gratis och alla över 16 år kan bli medlemmar
Endast privatpersoner kan bli medlemmar i Sportklubben och man måste vara 16 år. Medlemskapet är gratis och det ställs inga krav på att man måste handla för ett visst belopp. Medlemskapet är personligt, får ej överlåtas och gäller endast inköp för privat bruk. Som medlem är man skyldig att uppvisa giltig legitimation om butikspersonalen efterfrågar det. Förlust av medlemsidentifikationen, adress-, e-post- och mobilnummerändring ska anmälas till Team Sportia AB. Förlust av medlemsidentifikationen ersätts utan kostnad, kontakta kundtjänst enligt nedan.

Förmåner som Erbjudanden, aktiviteter, bonus, med mera, kommuniceras främst via e-post
Sportklubbens medlemmar erhåller mervärden främst via e-post men också via mobilnätet. Postutskick kan också förekomma. Mervärden kan t ex vara medlemsaktiviteter, temakvällar, nyhetsbrev, specialerbjudanden på utvalda sportarrangemang, magasin etc.

Handlar man ingenting under ett medlemsår blir man inaktiv medlem och erhåller därmed inget Sportbrev, detta ändras dock direkt vid genomfört köp och därmed aktiveras medlemskapet.

Vill man inte ha utskick eller Sportklubbens erbjudanden så avregisterar man sig enkelt på sportklubben.teamsportia.se eller genom att kontakta kundtjänst enligt nedan.

Bonus
Se Sportklubbens bonusvillkor här.

Hantering av medlemsinformation – för bästa möjliga kommunikation

Som medlem i Sportklubben samtycker man till att Team Sportia lagrar medlemsuppgifter såsom personnummer, namn, adress etc samt löpande köpinformation. Som medlem ger man även Team Sportia rätt att nyttja dessa uppgifter i marknadsföringssyfte vilket innebär att Team Sportia kommer att kommunicera förmåner och erbjudanden från sig och sina samarbetspartners.

Personnumret behövs för uppdatering av adressuppgifter mm. Uppgifterna kommer inte att lämnas eller säljas till utomstående aktörer.

Personuppgifter sparas i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR). Enligt GDPR har alla rätt att få information om behandling av personuppgifter mm. Önskar du utdrag av dina personuppgifter, kontakta kundtjänst enligt nedan. Se även Team Sportia Integritetspolicy.

Ändring av villkor – ses över årsvis
Team Sportia förbehåller sig rätten att ändra villkoren för Sportklubben om det motiveras av ändringar i kostnadsläget eller att myndigheters åtgärder påverkar förutsättningarna. Om sådan ändring innebär försämring av bonusvillkor får man som medlem kompensation för ev förlust motsvarande värdet av dittills intjänade bonuspoäng. Eventuella förändringar meddelas i så god tid som det är möjligt innan de tas i bruk.

Medlemsskapets giltighetDitt medlemskap i Sportklubben gäller tills vidare och du kan när som helst avsluta det genom att kontakta vår kundtjänst på sportklubben@teamsportia.se eller via www.teamsportia.se. Har du inte registrerat något medlemsköp på 36 månader avslutas ditt medlemskap automatiskt. Team Sportia AB har rätt att när som helst säga upp ett medlemskap om det finns misstanke om att medlemskapet på något sätt missbrukas. Vid avslutande av medlemskap förfaller eventuella innestående poäng och bonus som därmed inte kommer att kunna utnyttjas av dig.

Force majeure
Team Sportia är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Team Sportia själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Team Sportia är heller inte skyldig att i andra fall än ovan ersätta skada som uppkommer om Team Sportia varit normalt aktsam. Team Sportia är inte i något fall skyldiga att ersätta medlemmar för indirekta förluster

Kontakta oss för frågor

Har du frågor angående Sportklubben, har förlorat medlemsnummer, glömt lösenord eller vill fråga om något annat, kontakta oss:

E-post: sportklubben@teamsportia.se