Bonusvillkor Sportklubben

 • Alla som är medlemmar i Sportklubben har rätt till bonus.
 • Bonusen räknas i poäng där 1 inköpskrona = 1 poäng.
 • Poängerhålles på alla produkter förutom cyklar samt cykelrelaterade produkter.
 • Poäng erhålles på reavaror
 • Poäng fås inte på bonusinlösen eller på köp av presentkort.
 • Poäng kan registreras upp till 14 dagar efter köpet i butik. Du kan även kontakta sportklubben@teamsportia.se och få köpet efterregistrerat.
 • Vid uppnådda 2.500 poäng erhålles bonus om 25 kronor.
 • Fortsättningsvis erhålles bonus om 25 kronor vid varje passerande av 2.500 poäng intervall (5.000 – 7.500, och så vidare). Det innebär en effektiv bonus på 1%.
 • Bonusen dras automatiskt vid nästa köptillfälle.
 • Bonusen får användas som delbetalning, det vill säga, har man 25 kronor innestående och vill köpa en produkt för 20 kronor så har man 5 kronor kvar innestående.
 • Sportklubbsmedlemmen får i första hand e-post meddelande om att han/hon har bonus tillgodo i valfri Team Sportia-butik.
 • All bonus har en giltighetstid på ett (1) år.
 • Ingen bonus kan inlösas till kontanter, varken helt eller delvis.
 • Sportklubbsmedlemskapet räknas per medlemsår, det vill säga blir man medlem 1 september år 1 så börjar man om från den poängsumma som man inte erhållit bonus på den 1 september år 2.
 • Alla medlemmar tjänar ihop sina poäng genom köp, det vill säga man kan inte ”uppgradera” kunder genom att skänka bort poäng.
 • Medlemmar kan samla bonus tillsammans, dock max fem (5) personer på samma bonuskonto, dessa måste vara skrivna på samma adress. En medlem kommer vara huvudmedlem och är den som medlemskapets årsräkning baseras på. Alla medlemmar kan dock nyttja bonusen. Medlemmarna har själva ansvaret att dela gemensam bonus om tvist uppkommer.

 

Poäng Bonus Ackumulerad bonus
0-2499 0 0
2500 25 25
5000 25 50
7500 25 75
10000 25 100
12500 25 125
15000 25 150
17500 25 175
20000 25 200
22500 25 225
25000 25 250
27500 25 275
30000 25 300
32500 25 325
35000 25 350
37500 25 375
40000 25 400
42500 25 425
45000 25 450
47500 25 475
50000 25 500