Begränsad längd på stavarna vinterns snackis

Vintern är här – och därmed också en ny skidsäsong. Och då väcks alltid ett antal heta snackisar. Mest omtalat är utan tvekan stakåkningens utbredning. Trenden att bara staka är så tydlig att Internationella skidförbundet (FIS) valt att begränsa längden på stavarna. Skälet sägs vara att de styrande vill värna om den klassiska tekniken.

FIS tog beslut om begränsningen sista september. Regeln innebär att stavlängden får vara högst 83 procent av kroppslängden. Åkaren mäts med pjäxor på fötterna och staven mäts från spetsen till reminfästningen vid handtaget på staven.Bestämmelsen gäller i alla FIS-lopp. Det innebär att den klassiska Vasaloppssöndagen och Tjejvasan innefattas av den nya maxlängden. Alla tusentals som genomför kraftprovet i Dalarna måste således ge akt på vad reglementet säger i det här hänseendet. För långa stavar och risken finns för diskvalificering.

Beskedet från FIS har väckt mycket reaktioner. Till övervägande del ilskna sådana. Men hur stor sak är den här förändringen egentligen?– I segmentet elit till bra motionärer, säg de 3 000–4 000 första i Vasaloppet, lär beslutet diskuteras rejält. Att åka med långa stavar har ju varit en märkbar trend som många har hakat på. Nu blir det till att vänja sig vid lite kortare stavar igen, konstaterar Mattias Svahn, före detta långloppsåkare av hög internationell klass och ofta anlitad expert i samband med SVT:s skidsändningar.Ändringen är föranledd av att FIS tycker att stakåkningen tagit överhanden på bekostnad av den klassiska stilen. Beslutsfattarna vill att den senare fortfarande ska vara en del av sporten.– För två år sedan, i Davos, blev Dario Cologna tvåa i en världscuptävling när han enbart använde stakåkning och hade blanka skidor. Rädslan finns att den klassiska åkstilen ska försvinna helt. Det är inte bara stavlängden man väljer att begränsa. Jag vet att man i vinter kommer att prova särskilda diagonalzoner i lopp i den norska juniorcupen. Alltså att det på vissa avsnitt bara är tillåtet med diagonalåkning, berättar Mattias Svahn.Men som motionär finns ingen anledning att bli förskräckt. Säsongsinledningen har visat att skillnaden inte är speciellt stor mot tidigare.– I det svenska längdskidlandslaget är det nästan ingen som berörts av den nya regeln. Det är enbart några av långloppsåkarna som behövt korta stavarna och då har det bara varit frågan om två till fem centimeter, tillägger Morabon.

Är ändringen bra eller handlar det om bakåtsträvan?

– Det finns ett både och på något sätt. Jag kan väl ha förståelse helt klart, men samtidigt är stakåkningen svår att begränsa. Man vill åka på det vis som går snabbast. – Rent notslagiskt är det roligare och finare att se klassisk skidåkning än att beskåda folk som hugger sig fram överallt. Å andra sidan. Har man styrkan och tekniken att staka hela lopp, så varför inte? Så länge det görs rätt ser jag inga hinder. Men övergår det i skateskär när det är frågan om klassisk åkning, då hamnar vi i ett läge där skidåkningen plötsligt blir en bedömningssport, resonerar Mattias Svahn.Fakta:

Hur långa får stavarna vara?

Genom att ta 0,83 x kroppslängd (inklusive pjäxor) räknar du fram hur långa stavarna får vara just i ditt fall. Stavens längd mäts från spetsen till reminfästningen vid handtaget på staven.