Hjulstorlek mountainbike

Hjulstorleksguide för mountainbike

Hjulstorleken är en av de viktigaste faktorerna för känslan och upplevelsen på en cykel, inte minst när det gäller mountainbikes. Därför är det viktigt att välja den storlek som passar just dig och dina behov.

För att beskriva det enkelt finns det ett antal egenskaper som påverkas av hjulens storlek. Ur vissa hänseenden är stora hjul bättre och ur andra är mindre hjul bättre. När man väljer cykel handlar det därför om att väga för- och nackdelarna med de olika alternativen mot varandra.

Acceleration

Två faktorer som direkt påverkar accelerationen av ett hjul är diametern och storleken på den roterande massan. Eftersom ett 26'' hjul både en relativt liten diameter och en liten roterande massa går det väldigt lätt och snabbt att accelerera med detta hjul. För ett större hjul som 29” gäller det motsatta. Därför krävs det mer tid och energi att accelerera hjulet. Av naturliga skäl faller 27,5'' hjul helt enkelt däremellan.

Attackvinkel

Ökad hjulstorlek ger minskad atackvinkel. Det innebär att med ett stort hjul upplevs hinder och ojämnheter på marken som mindre. Vill du storma fram över stock och sten är större hjul därför att föredra.

Vikt

Om man utgår från ett 26” hjul är 27,5” normalt sett bara 5% (140 gram) tyngre och ett 29” väger bara 11% (430g) mer än ett 26” hjul. För att dessa förhållanden ska gälla måste naturligtvis samma typ av hjul, däck och innerslangar användas för de olika storlekarna. Beräkningarna är baserade på ett normalt för 26'' hjul som väger 2450 gram.

Roll-over

Ett stort hjul rullar över objekt på ett enklare och mjukare sätt på grund av dess ökade diameter. Hjulet spänner nämligen över en längre sträcka utan att hindras. Därför kan du smidigare ta dig över ojämnheter och genom kurvor med bibehållen fart.

Grepp

Den större kontaktytan på ett stort hjul gör att du som cyklist får bättre kontakt med underlaget, vilket ger ett bättre grepp. Detta innebär mer kontroll och bättre bromsförmåga.

Hastighet

Större hjul rullar längre och bibehåller fart bättre än små hjul. Det innebär att du kan komma upp i hög hastighet och ta dig igenom tekniska sektioner på ett bättre sätt med ett 29” hjul än med 26” och 27,5”.

Slaglängd

När det gäller slaglängd finns det fler och större alternativ för 26" och 27,5" än vad det finns för 29" hjul. För att uppnå rätt storlek och geometri i ramen kan 29” nämligen inte utrustas med en slaglängd på mer än 130 mm. Ett större intervall skulle påverka cykelns geometri och egenskaper negativt.

Källa: Scott Sports, 2014