Vårt ansvar

Vi på Team Sportia är inte bara galet intresserade av allt som har med sport och ett aktivt liv att göra. Vi är även måna om att ta vårt ansvar för och värna om såväl miljön som djurens och människors rättigheter, för att bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Djurrättspolicy

Vår ambition är att alltid ta hänsyn till djurens rättigheter och vi strävar efter att dessa ska tillgodoses genom hela produktions- och leverantörskedjan. Team Sportia har gjort ett tydligt ställningstagande att inte tillåta användandet av mulesing vid framtagningen av merinoull, att inte acceptera att fjädrar och dun plockas från levande djur, att inte sälja produkter med ull från angorakaniner samt att inte sälja produkter med äkta päls. Vi har dessutom anslutit oss till Djurens Rätts pälsfria lista för att tydligt visa att vi står på djurens sida. Mer information om den pälsfria listan hittar du på www.djurensrätt.se.

Uppförandekod

Att följa svenska lagar och regler är naturligtvis en självklarhet för oss, men vi nöjer oss inte där. Vi har tidigare arbetat med en egen uppförandekod men som en liten aktör på marknaden kan vi göra mer och vi arbetar tillsammans med andra företag. Därför har vi valt att bli medlem i BSCI och använder den gemensamma uppförandekoden vilken är baserad på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s konventioner om arbetsvillkor. Koden täcker bland annat följande områden:

  • Förbud mot barnarbete och tvångsarbete
  • Förbud mot diskriminering
  • Krav på att följa gällande lagar
  • Krav gällande hälsa och arbetsmiljö
  • Krav gällande miljö
  • Regler om löner och ersättning
  • Rätt till facklig anslutning

För mer information, se BSCI:s hemsida: www.bsci-intl.org

Miljö

Miljöbalkens mål att ”främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö” (1 kap 1 § Miljöbalken) utgör grunden i vår strävan för en bättre miljö. Vi kräver därför att våra leverantörer alltid strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan genom hela produktionskedjan. Dessutom ska samtliga transportörer som anlitas vara certifierade enligt ISO 14001.

För att hålla oss uppdaterade om gällande EU:s kemikalielagstiftning REACH är vi medlem i Swereas Kemikaliegruppen. Våra kemikaliekrav bygger på Kemikaliegruppens och Textilimportörernas kemikalieguide.  
För mer information: www.kemikaliegruppen.se